Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik om ga met je persoonsgegevens. Heb je vragen, dan kun je me bereiken via e-mail erica@natuurlijkerica.nl. De wetgeving vraag om een Functionaris Gegevensbescherming, dat ben ik zelf: Erica Turmel-Donker.

Contactgegevens

Natuurlijk Erica Fotografie
Van Disselstraat 31
8044 PL Zwolle

www.natuurlijkerica.nl
info@natuurlijkerica.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Adres- en factuurgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres, website en/of sociale media profielen;
  • Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt (correspondentie en/of telefonisch);
  • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website;
  • Internetbrowser, IP-adres en apparaat type;
  • De foto’s gemaakt in opdracht van jou

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Doordat ik foto’s van je maak, verwerk ik ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– ras
– seksuele leven
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming van de ouders/verzorgers persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via erica@natuurlijkerica.nl. Dan verwijderen ik deze informatie.

Waarom leg ik gegevens vast?

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van jouw betaling;
  • Mijn boekhouding op orde houden en te voldoen aan voorwaarden van bijvoorbeeld de Belastingdienst;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn werk te kunnen uitvoeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
  • Om producten aan je op te sturen;
  • Om op de juiste tijd en plaats te zijn voor de fotoreportage of bruiloft.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Gegevens uit mijn boekhouding moeten 7 jaar worden bewaard. Ik bewaar andere persoonsgegevens niet langer dan (strikt) nodig is. In overzicht:

Personalia: 7 jaar, vanwege de wettelijke verplichting
Adres: 7 jaar, vanwege de wettelijke verplichting
E-mailadres: 7 jaar, vanwege de wettelijke verplichting
Foto’s: 2 jaar, vanwege de bestelperiode, tenzij anders overeen gekomen

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken aan anderen als dat noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die voor mij jouw gegevens verwerken, heb ik afspraken gemaakt hoe met deze gegevens om te gaan. Bijvoorbeeld voor mijn online boekhoudprogramma: ik heb met dat bedrijf een verwerkingsovereenkomst gesloten over hoe ze de gegevens verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mijn website maakt gebruik van technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en voor jouw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, et cetera sturen naar erica@natuurlijkerica.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort- of id-kaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik probeer uiterlijk binnen vier weken te reageren op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doe ik bijvoorbeeld door een https-verbinding te gebruiken voor mijn website en andere online diensten en gebruik te maken van complexe wachtwoorden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via erica@natuurlijkerica.nl